تدوین پیش‌نویس نحوه ترخیص ۲۲۴۹ خودرو رسوبی در گمرک
معاون فنی گمرک ایران از تهیه پیش نویس نحوه ترخیص ۲۲۴۹ خودرو رسوبی در گمرک خبر داد.

مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با فارس‌ از تهیه پیش نویس ترخیص خودروهای خارجی مانده در گمرک براساس دستور رسیدگی رئیس جمهوری خبر داد و اظهارداشت: از تعداد ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو سواری وارده به گمرکات در زمان قبل از ممنوعیت سال ۹۷ طی دو فقره مصوبۀ هیأت وزیران تعداد ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه خودرو سواری ترخیص و تعداد ٢٢۴٩ دستگاه باقی مانده است.

وی گفت:‌ در صورت تمدید مصوبه ترخیص خودروهای سواری به صورت قبلی تعداد ۵۱ دستگاه خودرو سواری عموماً زیر ٢۵٠٠ سی سی که به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی آنها انجام شده است، اجازۀ ترخیص پیدا می‌کنند.

معاون فنی گمرک ایران ادامه داد: همچنین ٩ دستگاه از ٨٢ دستگاه خودرو سواری موجود در منطقۀ اروند قابل ترخیص خواهد شد و مابقی باتوجه به اینکه سفارش یا برند آمریکایی دارند، وفق نظرمعاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری قابلیت ترخیص از گمرک را نخواهند داشت. علاوه بر آن ١٠٠ دستگاه خودرو متعلق به سهمیۀ جانبازان قابلیت ترخیص خواهد داشت؛ مشروط بر اینکه صاحبان کالا نسبت به پیگیری امور ترخیص خودروها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ١٠٨٩ دستگاه خودرو سواری هم در مراجع رسیدگی کننده مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت برای صاحب کالا ترخیص خواهند شد، گفت: با توجه به اینکه تعداد ٩٢٧ دستگاه خودرو سواری فاقد ثبت سفارش یا با ثبت سفارش تاریخ منقضی وجود دارد که وزارت صنعت از صدور یا تمدید ثبت سفارش‌های مربوطه امتناع کرده با این وجود در مصوبه دی ١٣٩٧ هیأت وزیران، به افتتاح ثبت سفارش یا تمدید آن اشاره شده بود.

ارونقی با بیان اینکه خودروهای سواری رسوبی در گمرکات بوشهر، گیلان، شهید باهنر بندرعباس، خرمشهر، تهران (شهریار سابق)، غرب تهران و بندرلنگه دپو شده اند، تصریح کرد: به‌ دلیل منقضی شدن مهلت ماندگاری آنها یا تشکیل پرونده قاچاق در خصوص پرونده ثبت سفارش‌های جعلی، با تنظیم اظهارنامه متروکه یا در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی سال‌های ١٣٩٨ لغایت ١٣٩٩ تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه، با درنظر گرفتن جمیع جهات، پیش نویس مصوبۀ پیشنهادی گمرک ایران برای ترخیص خودروهای سواری رسوبی در گمرکات کشور تهیه و به وزیر اقتصاد تقدیم شده است. طبق پیش‌نویس پیشنهادی گمرک ایران برای ترخیص خودروهای خارجی مانده در گمرکات،خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار هم با سود بازرگانی ۴۰ درصدی قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند.

به گزارش رسیده، پیش نویس پیشنهادی ترخیص حدود ۲۲۵۰ خودرو خارجی رسوبی در گمرکات کشور از سوی گمرک تدوین و به وزارت اقتصاد ارسال شد. در این پیش نویس شش بند و شرط گذاشته شده تا در صورت تصویب هیات وزیران امکان ترخیص آنها فراهم شود.

در این پیش نویس آمده است:‌ ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ر۱۰ر۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژۀ اقتصادی هستند، بصورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی بلامانع است و تمام ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ر۱۰ر۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویۀ بانکی تأمین ارز شده‌اند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانۀ نیما در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هرنوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است. همچنین خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات براساس شرایط بند یک این پیش نویس قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

در همین حال، ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این پیش نویس نیست. البته خودروهای سواری مربوط به جانبازان، موضوع تصویب نامۀ مورخ ۷ر۱۱ر۸۷ و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از صدور تصویب نامه مورخ ۲۳ر۶ر۹۳ با ثبت سفارش وارد کشور شده اند از حکم این بند مستثنی هستند.

گفتنی است: ترخیص خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا تاریخ ۳۱ر۵ر۹۷ برای آنها توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت مقررات مناطق مزبور و رعایت نامه مورخ ۵ر۶ر۹۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری حسب مورد، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق مجاز است.

این پیش نویس می افزاید: انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات، ترخیص آنها بلامانع است. همچنین در جهت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.

نسخه مناسب چاپ