‏ذبح دام‌های آبستن در اسلامشهر !
 

سرویس حوادث:معاون دادستان استان تهران درامور حقوق عامه در پی‌اطلاع از ذبح دام‌های آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر، دیروز به صورت سرزده به محل کشتارگاه مراجعه کرد و مشاهدات میدانی نشان داد که اعلام گزارش ذبح دام‌های آبستن در این کشتارگاه صحت داشته است‎.

‎مرتضی تورک در این باره افزود: وفق مقررات قانونی، کشتار و ذبح دام‌های آبستن مطلقا ممنوع است و ذبح دام‌های ماده نیز باید تحت شرایطی خاص و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد‎.

‎وی با اشاره به کوتاهی جهاد کشاورزی استان تهران و همچنین سازمان دامپزشکی، اضافه کرد: در پی برخی ناهماهنگی‌های ۲ نهاد یادشده، متاسفانه شاهد کشتار روزانه دام‌های ماده و آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر هستیم و در سایر کشتارگاه‌ها نیز گزارش‌هایی از کشتار و ذبح دام‌های ماده و آبستن واصل شده است که موضوع به صورت فوری در حال بررسی است‎.‎

وی اضافه کرد: دادستانی وفق صلاحیت قانونی خود به این موضوع ورود کرده است و اقدامات مقتضی قانونی را انجام خواهد داد‎.‎

نسخه مناسب چاپ