نماینده مجلس :ناوگان حمل و نقلی دولت، دودزاترین ناوگان است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: قرار بر این بود که ده‌ها هزار ناوگان در اصفهان، تهران، خوزستان و البرز تعویض شود اما تنها ۲۳۵ناوگان تعویض شده است.

به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی در گفتگو ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: از سالی که قانون هوای پاک تصویب شده ، اقدام واقعی از سوی دولت صورت نگرفته است. به عنوان مثال ماده ۱۷قانون به انجام معاینه فنی موتورخانه‌های کارخانه‌ها برمی‌گرددولی همه ۲۳دستگاه این ماده را ناقص انجام داده‌اند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بیش از ۱۲۹هزار واحد صنعتی داریم، گفت: طبق قانون این واحدها باید به صورت لحظه‌ای پایش شوند. از این ۱۲۹هزار واحد، بیش از ۲۱هزار واحد واجد نصب سیستم شده‌اندو از این تعداد فقط ۵۴۸واحد، امکانات نصب پایش را نصب کردند.

وی با استناد به مطالعاتی که فراکسیون محیط زیست درسال گذشته انجام داد، گفت:سال گذشته مطالعات نشان داد که ذرات ۲ر۵p.mسرعت انتقال ویروس کرونا را افزایش می‌دهد. بر همین اساس،راهکار کوتاه مدت و بلند مدتی را به دولت پیشنهاد کردیم که به هیچ بودجه‌ای نیاز نداشته است؛اما همه دستگاه‌ها برای اجرای این قانون بهانه آوردند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به استقبال سید ابراهیم رئیسی از قانون هوای پاک گفت: یکی از راهکارها توزیع ترافیک بود که اجرا نشد. راهکارها کاملا مشخص است. یکی از کارهایی که می‌شود بدون بودجه انجام داد این است که دستگاه‌ها دستور العمل‌های لازم را بنویسند. از همه دستورالعمل های لازم فقط پنج دستور العمل اجرا شده است. رفیعی ادامه داد: کارگروه‌های مختلف‌های هم تشکیل می‌شوند اما به بهانه اقدامات دیگر، از عمل به قانون هوای پاک فرار می‌کنند. مدیران مختلف برای خوب نشان دادن عملکردشان به توسعه کوتاه مدت رو می‌آورند. مثلا شاخص توسعه صنعت را به بهای افزایش آلودگی افزیش می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بیش‌ از آنکه همت بودجه‌ای داشته باشیم، نیازمند همت اراده‌ها هستیم.وی با بیان اینکه دودزاترین ناوگان، ناوگانی است که دولت از آن استفاده می‌کند. این ناوگان شاید ۱۰درصد از همه ناوگان‌ها باشد اما حدود ۴۰درصد آلایندگی ایجاد می‌کند. اصفهان، تهران، خوزستان و البرز باید هزاران ناوگان را تعویض می‌کردند اما فقط ۲۳۵ناوگان تعویض شده است. به عنوان مثال فقط در تهران به ۲۰هزار ناوگان نوسازی شده نیاز داریم تا نیازمند حمل و نقل شخصی نباشیم. در ادامه برنامه پوریا محمدیان، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها مدعی شد که سیمفا(سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) کامل است و اقداماتش را انجام می‌دهد. این اظهارات با انتقاد سمیه رفیعی همراه بود.

رفیعی از ناقص بودن سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران خبر داد و گفت: یکی از دیگر گلوگاه‌های مهم قانون هوای پاک، وزارت نفت است. ما استاندار ملی سوخت نداریم؛ بر چه اساسی حرف می‌زنیم؟ در پالایشگاه محصول یورو ۴ تولید می‌شود اما در مقصد یورو چند است؟ وقتی سوخت یورو ۴ در لوله‌ای که مازوت و دیگر سوخت‌ها منتقل می‌شود، کیفیت سوخت کم می‌شود.

نسخه مناسب چاپ