آغاز اجرای طرح آمارگیری زراعت در ۳۱ استان
طرح آمارگیری زراعت (محصولات سالانه) توسط مرکز آمار ایران در ۳۱ استان آغاز شد و تا ۲۵ آذر ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، در این طرح آمارگیری اطلاعاتی از قبیل مساحت اراضی زراعی (به‌تفکیک زیرکشت و آیش)، سطح کاشت و مقدار تولید محصولات سالانه به تفکیک آبی و دیم، اطلاعات مربوط به حساب‌های اقتصادی و … گرد‌آوری می‌شود.اجرای طرح آمارگیری زراعت (محصولات سالانه) به روش نمونه‌گیری در سراسر کشور شروع شده و طی آن آمارگیران با مراجعه حضوری به بیش از ۵۴۰۰۰ بهره‌بردار نمونه، پرسشنامه های بهره‌برداری و ویژه حساب‌های اقتصادی‌ را تکمیل می‌ کنند.گفتنی است: سمینار آموزشی مرحله اول طرح یاد شده با حضور کارشناسان مسئول معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۳۱ استان در روز های هفدهم و هجدهم آبان گذشته و سمینار مرحله دوم آن هم روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم آبان با حضور ماموران آمارگیری و بازبینان فنی در استان‌ها به‌صورت حضوری یا مجازی برگزار شده است.در این طرح آمارگیری، اطلاعاتی از قبیل مساحت اراضی زراعی (به‌تفکیک زیرکشت و آیش)، سطح کاشت و مقدار تولید محصولات سالانه به تفکیک آبی و دیم، اطلاعات مربوط به حساب‌های اقتصادی و … گرد‌آوری می‌شود.

نسخه مناسب چاپ