یافته‌های روانشناسی
تأثیر ورزش در کاهش اضطراب
 

اگر هنوز درباره ضرورت ورزش کردن شک دارید، باید بگوییم که یک مطالعه جدید نشان می‌دهد ورزش هم با شدت متوسط و هم شدید، علائم اضطراب را کاهش می‌دهد، حتی اگر این اختلال مزمن باشد‎.‎‏ این مطالعه توسط محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد بر روی ۲۸۶ بیمار مبتلا به سندرم اضطراب انجام شد. نیمی از بیماران حداقل ده سال با اضطراب زندگی کرده بودند. میانگین سنی آنها ۳۹ سال بود‎.‎‏ شرکت کنندگان به مدت ۱۲ هفته در جلسات تمرین گروهی، متوسط یا شدید، قرار گرفتند. نتایج نشان داد که علائم اضطراب آن‌ها حتی زمانی که اضطراب یک وضعیت مزمن بود، در مقایسه با گروه کنترل که فقط توصیه‌های بهداشت عمومی در مورد فعالیت بدنی دریافت کرده بودند، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت‎.‎‏ اکثر افراد در گروه‌های درمانی پس از برنامه ۱۲ هفته‌ای از سطح اضطراب متوسط به بالا به سطح اضطراب پایین رسیدند. برای کسانی که با شدت نسبتاً کم ورزش می‌کردند، شانس بهبود از نظر علائم اضطراب با ضریب ۳ر ۶۲ افزایش یافت. فاکتور متناظر برای کسانی که با شدت بالاتر ورزش می‌کردند ۴ر ۸۸ بود‎.‎

code

نسخه مناسب چاپ