جایزه ویرایش کتاب به برگزیدگان این حوزه اهدا می‌شود
جایزه ویرایش کتاب، با همکاری و هماهنگی انجمن ویرایش و درست‌نویسی با دبیرخانۀ جایزۀ شهید اندرزگو به ویراستاران برگزیده اهدا می‌شود.

به گزارش مهر، مهدی صالحی دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی، با اعلام این خبر که برای اولین بار در تاریخ نشر کشور، جایزۀ ویرایش کتاب اهدا می‌شود گفت: نزدیک به صد سال است که ویرایش در ایران رسمیت پیدا کرده و در مؤسسات انتشاراتی و نشرهای جدید، حضور ویراستار در متن‌ها محسوس است. در ده‌دوازده سال اخیر نیز نهادهای خصوصی و انجمن‌هایی در وادی ویرایش فعال شدند؛ با این حال، هنوز با مسائل مهم و زیربنایی دست‌به‌گریبان هستیم. مثلاً اینکه کتاب‌ها بدون ویرایش منتشر می‌شوند و بسیاری از مجموعه‌ها به ویرایش بی‌اعتنایی می‌کنند. بسیاری از نویسنده‌ها گمان می‌کنند آدم‌های ویراسته‌نویسی هستند و خودشان را نویسنده و ویراستار می‌دانند. متأسفانه، بسیاری از مجموعه‌ها و افراد هم به ویرایش اعتقادی ندارند و نظرشان این است که آنچه ما منتشر می‌کنیم، بهترین و درست‌ترین حالت ممکن است؛ در حالی که این‌طور نیست. وی افزود: ما در انجمن ویرایش درست‌نویسی، بیش از پنج سال است که در حال تلاشیم تا مسألۀ ویرایش، مسألۀ همۀ نهادها شود و فراتر از آن، مسألۀ زبان فارسی به مسألۀ همگانی تبدیل شود. متأسفانه در کشور ما، ویرایش کاری تفننی است و باید اعتراف کنیم در مقایسه با کشورهای دیگر که نشر پیشرفته‌ای دارند، یا حتی کشورهای همسایۀ خودمان مثل ترکیه که مسألۀ ویرایش در آن‌ها از ضروریات نویسندگی و نشر کتاب است، چند گام عقب‌تر هستیم. ما در کشورمان هنوز باید از ضرورت و اهمیت ویرایش حرف بزنیم و نشان دهیم ویرایش مهم است.

صالحی ادامه داد: یکی از حوزه‌های بسیار مهمی که در چند سال گذشته پیگیر آن بوده‌ایم، ویرایش داستان بوده است. البته برخی پیگیری‌ها ثمر داده و برای مثال، جایزۀ درست‌نویسی و زبان فارسی در جشنوارۀ فیلم فجر وارد شده است. اما در کشورمان تاکنون و در حوزۀ کتاب، «جایزۀ ویرایش کتاب» وجود نداشته است.

دبیر انجمن درست‌نویسی تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی انجمن ویرایش با دبیرخانۀ جایزۀ شهید اندرزگو و دست‌اندرکاران این جایزه، شورای سیاستگذاری و دبیرخانۀ این جایزه پذیرفتند که جایزۀ ویرایش کتاب وارد این جشنواره شود. در واقع، این اولین بار در تاریخ نشر ماست که جایزه‌ای به ویرایش کتاب داده می‌شود و امیدواریم که برای جامعۀ فرهنگی کشورمان تلنگری باشد.

وی گفت: در جایزۀ ویرایش کتاب جشنوارۀ شهید اندرزگو، چهارچوب‌های مشخص و متعددی مدنظر قرار گرفته است؛ از جمله نداشتن غلط املایی، یکدست‌بودن رسم‌الخط، استفادۀ درست از نشانه‌های سجاوندی، استفادۀ بجا از پانوشت، انسجام در نقل‌وقول‌ها، انسجام در جمله‌بندی و پاراگراف‌بندی متن، همخوانی واژه و روایت، همخوانی نام اثر با محتوای کتاب، انتخاب نام فارسی برای کتاب و توجه به ارتقای ادبی متن.

نسخه مناسب چاپ