ایمیدرو و راه‌آهن شرکای راهبردی برای جهش اقتصادی کشور هستند
ایمیدرو و راه‌آهن شرکای راهبردی برای جهش اقتصادی کشور هستند که می‌توانند تقاضای بار و سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط، لکوموتیو و واگن‌های باری را با همکاری موثر یکدیگر به سمت مطلوب هدایت کنند.

به گزارش ایرنا، سید میعاد صالحی مدیرعامل راه‌آهن در دیدار با رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) افزود: یکی از عناصر مهم توسعه، حمل و نقل است که طبق بند ۲۴ سیاست‌های برنامه ششم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب، اولویت با حمل‌و نقل ریلی است اما به این موضوع توجه نشده است. همچنین در ماده ۲۵ این سیاست‌ها بر حمل ریلی بار و توسعه ترانزیت توجه شده است.

مدیرعامل راه‌آهن با تأکید بر نقش بی‌بدیل راه‌آهن در جهش اقتصادی کشور ادامه‌داد: حمل و نقل ریلی، عنصر اقتدار انقلاب اسلامی است، زیرا ایران در موقعیت خاص جغرافیایی قرار دارد و بهترین مسیر ترانزیتی از ایران خواهد بود و می‌تواند آورده زیادی برای انقلاب و کشور داشته باشد.صالحی با اشاره به حمایت‌های جدی وزیر راه و شهرسازی از حمل‌و نقل ریلی و دستور اخیر وی مبنی بر لزوم راهبری پروژه‌های ریلی توسط راه‌آهن، افزود: برای دست یافتن به این مهم باید از اختیاراتی که در حوزه سیاستگذاری داریم، استفاده کنیم تا بتوانیم حمل‌و نقل ریلی را در کشور متحول کنیم .وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو هم در این دیدار بر نقش راه‌آهن در توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در برخی موارد، ظرفیت پایین حمل و نقل و لجستیک، گلوگاه و محدود کننده تولید در برخی صنایع معدنی است، ایمیدرو آماده همکاری برای افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی است و در حقیقت کمک به ارتقای حمل و نقل ریلی، تلاش در راستای ارتقای صنایع معدنی کشور است.

در پایان این جلسه مقرر شد به‌منظور بهره‌مندی بهینه از منابع، اطلس توسعه مسیرهای ریلی مرتبط با صنایع معدنی در مدت یک هفته در کارگروه مشترک راه‌آهن و ایمیدرو تهیه شود تا اقدام‌های آینده مبتنی بر آن انجام شود.

نسخه مناسب چاپ