بیانیه مشترک روسیه، چین و هند:
احترام به حق حاکمیت و استقلال سوریه ضروری است
سرویس خارجی: وزرای امور خارجه روسیه، چین و هند بر تعهد به استقلال و حق حاکمیت سوریه و حمایت از روند سیاسی تحت رهبری سوری‌ها تأکید کردند. وزرای خارجه روسیه، چین و هند طی نشستی مجازی در بیانیه‌ای افزودند: هیچ راه‌حل نظامی برای درگیری در سوریه وجود ندارد. این سه کشور همچنین بر حمایت از روند سیاسی به رهبری سوری‌ها و تحت کنترل سوری‌ها و با کمک سازمان ملل با پیروی کامل از قطعنامه ۲۲۵۴شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کردند. وزرای خارجه روسیه، چین و هند در همین زمینه، بر اهمیت نقش کمیته قانون اساسی در ژنو که با مشارکت تعیین‌کننده کشورهای تضمین‌کننده روند آستانه (روسیه، ایران و ترکیه) و دیگر کشورهای دخیل تأسیس شده است، تأکید کردند.

این بیانیه همچنین بر نیاز به تأمین بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه به منظور بازسازی این کشور تأکید دارد. خبر دیگر اینکه رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرد، قرار است در نشست آتی اتحادیه عرب در الجزایر سوریه نیز شرکت داشته باشد. در خبری دیگر پرواز مستقیم میان دمشق و أبوظبی پس از ۱۰ سال ازسرگرفته شد.

نسخه مناسب چاپ