مقاومت عراق: اجازه بازگشت به دوران دیکتاتوری را نخواهیم داد
سرویس خارجی: مسئول دفتر امنیتی گروه مقاومتی کتائب حزب الله عراق تاکید کرد که عراق به دوران دیکتاتوری بازنمی‌گردد و دوران تفاهم با انگلیس، عرب‌های خلیج فارس و صهیونیست‌ها برای حکومت بر عراق گذشته است. «ابوعلی العسکری» گفت که سال‌های ظلم و توهین به مقدسات تکرار نخواهد شد و عراق به دوران دیکتاتوری و سال‌های ظلم، توهین به مقدسات و توهین به کرامت انسانی بازنمی‌گردد و آن دوران گذشته که کسی بخواهد با انگلیسی‌ها، اعراب خلیج فارس و در پس آنها با صهیونیست‌ها به تفاهم برسد تا عراق را کنترل کنند. این مسئول کتائب حزب الله گفت: همه باید بفهمند که معادله تغییر کرده و به همت فرزندان الحشدالشعبی و مقاومت عراق، آن دوران هرگز بازنخواهد گشت.دبیرکل کتائب حزب الله هم تاکید کرد که شعله ور کردن آتش جنگ داخلی در عراق، آمریکا و اسرائیل را نیز به آتش خواهد کشید.

نسخه مناسب چاپ