حکمت نهج البلاغه
سینه مؤمن از هر چیز فراخ‌تر است و نفْسش از همه افتاده‌تر.

نسخه مناسب چاپ