مساله مهاجرت، کشور را به مرحله خطرناکی رسانده است
رئیس شورای عالی استان ها گفت: روستاها امروز رها شده و مهاجرت، کشور را به مرحله خطرناکی رسانده است.

به گزارش ایرنا، پرویز سروری در دومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در دوره ششم افزود: در ابتدای انقلاب نسبت جمعیت روستایی به شهری ۷۰به ۳۰بود در حالی که اکنون برعکس است. ما از ابتدای انقلاب جمعیت را جا به جا کرده ایم و با این کار روستاها ناکارآمد و شهرها شلوغ شدند.

وی یادآور شد: از زمانی که جهاد سازندگی تعطیل شد، رسیدگی به امور روستاها هم کمرنگ شد و پیشنهاد ما این است که بار دیگر سازمان جهاد سازندگی با محوریت شورای عالی استان ها راه اندازی شود تا بتوانیم به نظام روستایی کشور رسیدگی کنیم و از آنجا که بیشترین شوراهای کشور هم اعضای شورای روستا هستند، می توانیم مفید عمل کنیم.سروری با تاکید بر مدیریت یکپارچه شهری گفت: این لایحه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. هرچند نظر ما این بود که تصویب آن کمی به تعویق بیفتد تا بتوانیم بیشتر بررسی کنیم. با این حال، این مبحث موضوع مهمی است که ما نباید به هیچ وجه از آن کوتاه بیاییم و باید بتوانیم دستگاه های دولتی را مجاب کنیم تا موضوعات شهری را به مدیریت شهری واگذار کنند و دولت چابکتر به مسائل کلان بپردازد.

نسخه مناسب چاپ