دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط ۸۰ شرکت صوری
سرویس حوادث: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۲۰۰ نفر که با ایجاد ۸۰ شرکت‌ صوری اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند، خبر داد‏‎.

‎سرهنگ علی ولیپور گودرزی، درباره برخورد پلیس با اخلالگران بازار ارز اظهارداشت: برخورد با اخلال گران بازار ارز یکی از وظایف پلیس امنیت اقتصادی است و موضوعی نیست که متوقف شود، اما در مقاطعی با توجه به درخواست بانک مرکزی یا شرایط خاص ممکن است این موضوع تشدید شود، وگرنه همواره با مخلان بازار ارز و امنیت اقتصادی برخورد می‌شود‏‎.

‎وی درباره سوءاستفاده از سهمیه ارز مسافران خارج از کشور گفت: این طرحی بود که بانک مرکزی برای حفظ حرمت دانشجویان و افرادی که به خارج از کشور می‌روند ارائه داده بود، تا این افراد با توجه به برخی محدودیت‌ها، ارز به همراه داشته باشند و دچار مشکل نشوند، اما متاسفانه برخی از آن‌ها از ما به التفاوت قیمت آن سوءاستفاده کردند که ما آنان را در فضای حقیقی و مجازی شناسایی کرده و با آنان برخورد کردیم‎. ‎رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: البته در حال حاضر مصوبه جدیدی جایگزین این طرح قبلی شده و شرط بلیت هم به آن افزوده شده است تا جلوی این سوءاستفاده گرفته شود.

نسخه مناسب چاپ