فرمانده کل سپاه :
برای ایمن شدن در مقابل دشمن راهی جز قوی شدن وجود ندارد
سرویس خبر: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد:برای ایمن شدن در مقابل دشمن، راهی جز قوی شدن وجود ندارد.

سردار سلامی فرمانده در کنگره بزرگداشت سرداران و ۳۷۳شهید شهرستان گلپایگان ، افزود: دشمن یک برنامه مدون دارد تا جامعه اسلامی را عقب نگه دارد و آن‌ها را به مصرف کننده‌هایی تبدیل کند که از مدل فرهنگ و اقتصاد غرب پیروی می‌کنند.

وی با اشاره به استقامت مردم ایران در مقابل فشار‌های دشمن افزود : هیچ کشوری حتی خود آمریکا نمی‌تواند در مقابل این تحریم‌ها مقاومت کند، ولی ما از نقاط سخت تحریم عبور کردیم و به اعتراف خودشان فشار حداکثری هم شکست خورده است. فرمانده سپاه گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی میدانند ایران در حال سازندگی و پیشرفت است و از قدرت نظامی و موشک‌ها و گردان‌های بسیجی ما واهمه دارند .شاهکار ولایت این بود که دشمن را وادار کرد بیش از حد هزینه ، اما عقب نشینی کند. سلامی به پیشرفت‌های صنعت تحریم شده لوازم خانگی هم اشاره کرد و گفت: زمانی که به توانمندی تولید لوازم خانگی دست یافتیم، کشورمان را از لیست تحریم این صنعت خارج کردند.

وی با بیان این که امروز دشمن می خواهد مردم را از نظام ناامید کند گفت: اکنون جنگ امید و نا امیدی است و با امید به آینده به یاری خدا با قدرت مقابل دشمن ایستاده ایم.

نسخه مناسب چاپ