مجله «وقف، میراث جاویدان» منتشر شد
 

شماره‌های ۱۰۹ و ۱۱۰ مجله وقف میراث جاویدان منتشر شدند.

در شماره ۱۰۹ مجله وقف، پنج مقاله علمی و پژوهشی با عناوین ذیل منتشر شده‌اند: بررسی حکم وقف در مرض متصل به موت، تبعیت لوازم عرفی در وقفیت، مشروعیت ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری وقفی با تأکید بر دیدگاه‌های مقامم معظم رهبری، از فرش تا عرش و زکریا بن ادریس.

همچنین در شماره ۱۱۰ مجله وقف می‌توانید پنج مقاله علمی و پژوهشی «نظارت بر مؤسسات خیریه خصوصی، امکان‌سنجی دریافت حق کسب و پیشه از موقوفات، نقد و بررسی رأی شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری اراک، تأثیر ترویج فرهنگ وقف بر بهبود عدالت اجتماعی در شهرستان خمینی شهر و قاضی صابر» را بخوانید.

در بخشی از سرمقاله آخرین شماره مجله وقف، سردبیر نوشته است: «انفاق، صدقه و امور خیریه، دارای مفهوم وسیعی هستند که علاوه بر انفاق‌های مالی واجب و مستحب، شامل انفاق‌های معنوی مانند علم و دانش نیز می‌شوند. در معارف علوی، انفاق علم، بسی والاتر از انفاق مال است؛ زیرا علم و دانش از انسان نگهبانی می‌کند. همچنان مال و دارایی با خرج کردن کم می‌شود، اما علم و دانش با انفاق زیاد می‌‌شود و نیز دست‌پرورده مال و ثروت با از بین‌رفتن آن از بین می‌رود و احترام و موقعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.»

مجله «وقف؛ میراث جاویدان» به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیر مسئولی و سردبیری حسین قشقایی منتشر می‌شود.

نسخه مناسب چاپ