ادعای محافظ رهبر سابق لیبی: قذافی زنده است، آنکه مرد بدل او بود!
سرویس خارجی: عایشه الفیتوری از محافظان معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در مصاحبه با روسیا الیوم گفت: معمر قذافی وارد شهر«سرت» نشد بلکه کسی که وارد «سرت» شد فردی شبیه به او به نام «حمید ابو منیار القذافی» بود. در حقیقت «معمر قذافی» وارد «بنی ولید» شد و سپس آنجا را ترک کرد .الفیتوری گفت: من به مردم اطمینان می‌دهم که رهبر من حالش خوب است و مقاومت را رهبری می‌کند.

* سودان

سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود اعلام کرد: فعالیت‌های مزدوران سودانی تحت حمایت مالی امارات در لیبی، به منبع اصلی حمایت مالی از اغلب گروه‌های مسلح در دارفور(غرب سودان) تبدیل شده است .

نسخه مناسب چاپ