امروز در تاریخ
یعقوب لیث ایران را از سلطه اعراب آزاد کرد
یعقوب لیث سیستانی (صفار)، مبارز خستگی‌ناپذیر راه تجدید استقلال و یکپارچگی ایران‌زمین و حاکمیت ملی ایرانیان و یک قهرمان ملی، نهم فوریه سال ۸۶۷ مصادف با ۲۰ بهمن کار آزادکردن هرات، بامیان، بلخ، کابل، غزنه و بست از سلطه اعراب را تکمیل کرد.یعقوب در طول ۱۱ سال بعد نیشابور، گرگان، کرمان، فارس و خوزستان را هم از چنگ اعراب خارج ساخت و به مهاجرت طوایف عرب به ایران پایان داد. وی درخوزستان خود را برای لشکرکشی دیگری به سوی بغداد آماده می‌کرد که پنجم ژوئن ۸۷۹ در گندی‌شاپور براثر بیماری قولنج و در ۳۹ سالگی درگذشت و در همانجا که اردو زده بود و در محلی به نام شاه‌آباد مدفون شده است.

امتیازاتی که دولت ایران به روسیه و انگلستان داد
دولت وقت تهران در بهمن سال ۱۲۹۱ به فاصله یک هفته امتیاز ایجاد راه‌آهن آذربایجان و استخراج معادن طرفین آن را به روسیه و عینا چنین امتیازی را درخوزستان به علاوه اسکله‌ها و باراندازهای خرمشهر به انگلستان واگذار کرد که آغاز جنگ جهانی اول در سال بعد، استفاده از هر دو امتیاز را دچار مشکل ساخت و در سال ۱۹۱۷ دولت تزاری روسیه از میان رفت و همه امتیازهای اکتسابی آن دولت ابطال شد.

نخجوان، منطقه خودمختار شد
منطقه نخجوان که طبق قرارداد ترک مخاصمه ایران و روسیه در سال ۱۸۲۸ موسوم به «ترکمن‌چای» از ایران جدا شده است، نهم فوریه سال ۱۹۲۴ از سوی دولت مسکو به صورت یک منطقه خودمختار اعلام شد. نخجوان از زمان تأسیس کشور ایران به دست کوروش بزرگ تا ۱۸۲۸ گوشه‌ای از خاک اصلی ایران بود.

پیگیری اخبار از رادیو دهلی
فعالیت‌های مربوط به نفت ایران در سراسر بهمن ۱۳۳۲ به اوج خود رسیده بود. دولت وقت یک خارجی را به عنوان کارشناس و مشاور نفتی خود استخدام کرده بود تا مردم باور کنند که در معاملات با کنسر سیوم مغبون نخواهند شد.ایرانیان که تجربه دوران حکومت دکتر مصدق و وجود نشریات و احزاب مستقل و فعالیت‌های سیاسی آزاد آنان را نسبت به گذشته روشن‌تر و به مسائل وطن حساس کرده بود، به گزارش‌های منتشره در رسانه‌های تهران اعتماد نداشتند و شب‌ها اخبار را از بخش فارسی رادیوهای دهلی و مسکو می‌شنیدند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ