تمدید مهلت ثبت رایگان پهپادهای غیرنظامی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تمدید مهلت ثبت، صدور سند مالکیت و پلاک پهپادهای غیرنظامی به صورت رایگان خبر داد.

میراکبر رضوی گفت: ۴ ماه بعد از الزامی شدن صدور گواهینامه صلاحیت پروازی هواپیماهای بدون سرنشین با کاربرد غیرنظامی، مهلت ثبت، صدور سند مالکیت و پلاک پهپادهای غیرنظامی در سامانه ملی که از تیر سال گذشته به صورت رایگان اجرا شده بود، مجددا تا پایان شهریور سال آینده تمدید شد.

وی افزود: هموطنانی که دارای هرگونه پهپاد غیر مجاز و ثبت نشده هستند، در مهلت معین شده به سامانه uas.cao.ir مراجعه و نسبت به ثبت پرنده خود اقدام کنند و از مزایای ثبت رایگان پهپادها حداکثر تا تاریخ مذکور بهره مند شوند.

نسخه مناسب چاپ