۵/۲ میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق توسعه وصول شد
مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی از وصول بیش از ۵ر۲ میلیارد دلار از مطالبات ارزی این صندوق از بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رضا محمدی ضمن تشریح آخرین وضع وصول مطالبات ارزی و ریالی این صندوق بیان کرد: صندوق توسعه ملی در رابطه با صیانت از منابع ارزی کشور، طی سالیان اخیر پیگیری های مستمری در زمینه وصول مطالبات خود از دولت و بخش خصوصی انجام داده است؛ در این بین هرچند عمده مطالبات ارزی صندوق مربوط به منابع اعطائی به دولت بوده، لیکن تاکنون وصول مطالبات از دولت ناچیز بوده و عمده منابع وصول شده هم مربوطه به طرح‌های بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر و پس از به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های ارزی تأمین مالی شده، اقدامات صندوق برای وصول مطالبات خود از بخش خصوصی صورت گرفته، لیکن با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه بین المللی و سایر مشکلات داخلی و خارجی تحقق اهداف وصول مطالبات این صندوق با چالش جدی مواجه شده است.محمدی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: همچنین این صندوق به‌ منظور تسهیل امور طرح‌های تأمین مالی شده نسبت با امهال بدهی و افزایش دوران تأمین مالی بیش از ۲۰۰ طرح موافقت کرده که این موضوع نشان از حمایت صندوق از طرح‌های تولیدی کشور در سایه منویات مقام معظم رهبری دارد.

نسخه مناسب چاپ