یافته‌های روانشناسیپ
مغز گوش به فرمان شماست
 

در گزارشی که اخیرا سانجی گوپتای خبرنگار ارشد پزشکی سی‌ان‌ان انتشار داده است آمده که روانشناسان معتقدند این تصور عامیانه که «هر چه به ذهن بگویید باور می‌کند» تا حدودی درست است و از نقطه‌نظر علوم اعصاب، مغز می‌تواند هر آن چه را که به آن بگویید باور کند؛ فارغ از اینکه آن موضوع چقدر درست یا غلط باشد. دیوید رابسون نیز که پژوهشگر علم است در کتابی با عنوان «اثر انتظار: چطور ذهنیت شما می‌تواند جهان‌تان را تغییر دهد» ثابت کرده است که چنین تفکری در زمان‌هایی که ما می‌خواهیم وظایف سنگین و سخت را انجام دهیم و به تلاش زیاد نیاز داریم می‌تواند بسیار سودمند باشد. کارشناسان معتقدند ما می‌دانیم که پیوند ذهن ـ بدن وجود دارد و این اسرارآمیز یا جادویی نیست بلکه نحوه عملکرد آن همین است و می‌تواند فیزیولوژی ما را تغییر دهد. ‏

code

نسخه مناسب چاپ