‎ «قفل چرخ» جایگزین حمل خودروهای متخلف با جرثقیل‎ ‎می شود‏‎
‎سرویس خبر: رئیس پلیس راهور کشور از برنامه این پلیس برای استفاده از «قفل چرخ» به جای انتقال خودروهای متخلف به وسیله جرثقیل به پارکینگ‌ها خبر داد‏‎.

‎سردار کمال‌هادیانفر افزود: در تمامی دنیا از قفل چرخ استفاده می‌شود و فقط در موارد امنیتی خاص، خودرو را با جرثقیل جابه‌جا می‌کنند‏‎.

‎وی اضافه کرد: به دنبال افزایش استفاده از جرثقیل برای حمل خودورهای متخلف به پارکینگ‌ها نیستیم و در پی استفاده از قفل چرخ هستیم؛ این پروژه را از حدود یک سال و نیم پیش دنبال کرده‌ایم و در این زمینه منتظر تولید داخلی قفل‌های چرخ خودروها هستیم. ‏

هادیان‌فر گفت: با استفاده از قفل چرخ، وسیله نقلیه قادر به حرکت نخواهد بود، اما به طور مثال اگر یک خودرو را که پارک ممنوع کرده باشد، با جرثقیل به پارکینگ منتقل کنیم، این احتمال وجود دارد که چند ثانیه یا دقیقه بعد خودرو دیگری در آنجا پارک و توقف کند‏‎.

‎وی استفاده از قفل چرخ و اجرای این طرح را بازدارنده دانست و متذکر شد: مردم نیز با اجرای این کار، ضمن کاهش هزینه‌هایشان، پول اضافی نخواهند پرداخت. ‏ رئیس پلیس راهور کشور نسبت به تخلف برخی از مأموران مبنی بر عدم تحویل خودرو به مالک هنگام حمل با جرثقیل به پارکینگ به دلیل تخلفاتی همچون سد معبر یا توقف ممنوع گفت: این کارتخلف از قانون است و هر چه قانون گفته است باید اجرا شود‎.

‎وی گفت: قانون صراحت دارد که در صورت حضور مالک، باید در مورد وی اعمال قانون شود و نباید خودرو منتقل شود، مگر اینکه به دستور قضایی خودرو توقیف داشته یا مسروقه باشد‎.

نسخه مناسب چاپ