حکمت نهج البلاغه
هر که فراوان یاد مرگ کند، به اندکی از دنیا خرسند باشد.

نسخه مناسب چاپ