‎کسری بودجه بزرگترین چالش تامین اجتماعی اصفهان است‏
اصفهان ـ خبرنگار اطلاعات: کسری بودجه بزرگترین چالش سازمان تامین اجتماعی است، به نحوی که اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال کسری بودجه داشته است.‏

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان این مطلب دریافت حق بیمه به عنوان منبع تأمین مالی این اداره کل در ۸ ماهه امسال را بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد ریال و مجموع هزینه‌های آن شامل پرداخت مستمری، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمان و جاری را هم بیش از ۱۳۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود کسری بودجه این اداره کل تا پایان امسال به ۵۴ هزار میلیارد ریال برسد‎.

‎محسن ریاضی افزود: در حال حاضر تامین اجتماعی این کسری بودجه را از محل فروش منابع و یا از طریق دریافت ماهانه وام از بانک رفاه با نرخ بازپرداخت حداقل ۳۰ درصد سود به بالا تامین و هر چند وقت یک بار آن را با یک دارایی تهاتر می‌کند‏‎.

‎وی با بیان این که امروز سازمان تامین اجتماعی یک سازمان ثروتمند نیست، حمایت‌های دولت و مجلس از این سازمان را ضروری دانست و گفت: کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی با شیب تصاعدی رو به افزایش است و با این روند تامین اجتماعی در سال‌های آینده در ایفای تعهدات قانونی خود به ذینفعان با مشکل روبرو خواهد شد‎.

‎ریاضی اظهارداشت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بهترین شرایط نمی‌تواند بیش از ۵ تا ۶ درصد هزینه‌های بالای تامین اجتماعی را پوشش دهد‏‎.

نسخه مناسب چاپ