دستگیری ۴۰نفر از مخلان نظم امنیت در قزوین
قزوین – خبرنگار اطلاعات: فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین از اجرای مستمر طرح مقابله با اراذل و اوباش و شناسایی و دستگیری حدود ۴۰ نفر از مخلان نظم امنیت طی چند روز گذشته خبر داد.

سردار علی ابراهیمی افزود : این افراد با جولان در محلات و شهرها، پا را فراتر از تخلفات عادی گذاشتند و بدون توجه به قانون و اخطار پلیس، از طریق قدرت نمایی در جامعه و استفاده بی محابا از سلاح های سرد و گرم و در برخی موارد درگیری با ماموران نیروی انتظامی، سعی درناامن کردن جامعه برای مردم به ویژه زنان و کودکان را داشتند.وی افزود: شناسایی و دستگیری این افراد چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، وارد مرحله تازه ای شده است و با جدیت بیشتر اجرا خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ