جدول لیگ برتر فوتبال
تیم بازی امتیاز

۱ استقلال ۱۷ ۴۱

۲ پرسپولیس ۱۷ ۳۸

۳ سپاهان ۱۷ ۳۲

۴ مس رفسنجان ۱۷ ۲۹

۵ آلومینیوم اراک ۱۷ ۲۵

۶ پیکان ۱۷ ۲۵

۷ گل‌گهرسیرجان ۱۷ ۲۵

۸ نفت آبادان ۱۷ ۲۵

۹ فولاد ۱۷ ۲۴

۱۰ نساجی مازندران ۱۷ ۲۱

۱۱ ذوب آهن ۱۷ ۱۸

۱۲ هوادار ۱۷ ۱۷

۱۳ تراکتور ۱۷ ۱۴

۱۴ فجر سپاسی ۱۷ ۱۳

۱۵ نفت م. سلیمان ۱۷ ۱۱

۱۶ پدیده مشهد ۱۷ ۵

نتایج هفته ۱۷ لیگ برتر

صنعت نفت آبادان ۱ – ۰ تراکتورر پدیده مشهد ۱ – ۳ مس رفسنجانر سپاهان ۴ – ۱ نفت مسجد سلیمانر گل گهرسیرجان ۲ – ۰ فجر سپاسیر فولاد ۱ – ۰ آلومینیوم اراکر پیکان ۱ – ۲ هوادارر نساجی مازندران ۱ – ۳ پرسپولیسر استقلال۱ – ۰ ذوب آهن

نسخه مناسب چاپ