دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی دریافت کردند
زاهدان ـ خبرنگار اطلاعات: مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با اشاره به گزارش ۸ ماهه ضمنی بودجه ۱۴۰۰ گفت: ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی دریافتی توسط دستگاه‌های اجرایی در ۸ ماهه امسال بوده که متأسفانه فقط ۲ درصد آن جذب شده است و بقیه اعتبارات قرار است در ماه‌های باقیمانده از سال مالی جذب شود.‏

ابراهیم ویسی در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: ما به یک شعار اولیه و مهم اعتقاد داریم که پاسخ‌دهی وظیفه دولت‌ها و پاسخ‌خواهی حق مردم است و طبیعتاً نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وسیله ابزارها و طرح‌های مختلفی مانند استیضاح و کمیسیون اصل ۹۰ این پاسخ‌خواهی را انجام می‌دهند. ‏ مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برای این دیوان ۳ وظیفه اصلی ترسیم شده است ادامه داد: کنترل عملیات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، بررسی و حسابرسی درآمدها، وجوه، اعتبارات و سومین وظیفه تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه است و گزارش تفریغ بودجه از مهمترین سند‌های مالی مجلس شورای اسلامی است که دیوان باید در استان‌ها به آن عمل کند.‏

ویسی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته نیز تأکید کرد: این گزارش حاصل رسیدگی به عملکرد ۱۸۲ دستگاه اجرایی و مکاتبه با حدود ۳ هزار دستگاه می‌شود که تقریباً ۵ ماه زمان برده است. در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، ۲۷۴ حکم قانونی داشتیم که ۱۱۵ مورد آن دارای عملکرد و ۲۶ حکم در دستگاه‌های اجرایی تخلف و عدم اجرای قانونی داشته که حاصلش ۲۵۷ مورد واخواهی بوده است. سال گذشته همچنین درآمدهای عمومی و اختصاصی این استان حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً ۱۰۰ درصد آن وصول شده و در حوزه اعتبارات حدود ۱۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی و اختصاصی بوده که ۱۲هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار عاید دستگاه‌ها شده است.‏ ‏

نسخه مناسب چاپ