سه پرونده موسیقایی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس قرار گرفت
عضو شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس از ثبت سه پرونده حوزه موسیقی نواحی ایران در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.

بهروز وجدانی پژوهشگر و عضو شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس با اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های انجام گرفته در این شورا به خبرگزاری مهر گفت: اولین همایش پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس کشور با حضور مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی و اعضای شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان بندر ماهشهر و معاونین میراث فرهنگی کشور و کارشناسان ثبت میراث فرهنگی ناملموس از استان های مختلف ‌کشور طی روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن ماه در بندر ماهشهر برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه سه پرونده در حوزه موسیقی نواحی ایران در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شد، که در این چارچوب پرونده های موسیقایی «مقام حقانی» مشتمل بر موسیقی شرق مازندران، «مقام کتولی» مشتمل بر موسیقی شرق مازندران و گلستان و «رقص ‌کرمانجی چولیستک» مشتمل بر حرکات آیینی حلی خراسان رضوی و خراسان شمالی» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شدند. ‌این پژوهشگر در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: ثبت آثار میراث فرهنگی در حوزه «ملموس» شامل ثبت بناها، آثار و ابنیه و اشیای فرهنگی تاریخی در کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو (میراث جهانی) صورت می‌گیرد و ثبت «میراث فرهنگی ناملموس» یا غیر مادی هم در کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳ یونسکو) به ثبت می‌رسد. این در حالی است که کشورمان از همان ابتدای تاسیس این ۲ کنوانسیون به عضویت آن درآمده و در هر یک تعداد قابل توجهی اثر ثبت کرده و تقریبا تاکنون اکثر ابزار موسیقی و نغمه‌های شاخص هر ناحیه از کشورمان ثبت ملی شده‌اند.

نسخه مناسب چاپ