افزایش ظرفیت ذخیره سازی کالاهای اساسی
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران از ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۲ میلیون تنی کالا‌های اساسی خبر داد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، احمد عبدلی دراین باره میزان ظرفیت ذخیره سازی گندم کشور را بیش از ۲۱ میلیون تن اعلام کرد و افزود: تعداد کل سیلو‌های گندم بتنی و فلزی در دو بخش دولتی و خصوصی ۴۷۹ واحد است که این تأسیسات و مراکز نگهداری استاندارد و دائم، توان ذخیره‌سازی ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم را دارد.وی اظهارکرد: تعداد کل انبار‌های ذخیره سازی گندم که به صورت مکانیزه و ساده تأسیس شده و قابل بهره‌برداری است به ۲۸۲ انبار به ظرفیت ۵ر۵ میلیون تن می‌رسد. وی همچنین از ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از یک میلیون تن سایر کالای اساسی از جمله برنج و شکر خبر داد و گفت: میزان ظرفیت سردخانه‌های در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران هم۶۲ هزار تن است.مدیر کل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی میزان ظرفیت مخازن روغن ملکی و استیجاری این شرکت را ۲۶۱ هزار تن اعلام کرد.عبدالی افزود: با احتساب ظرفیت ذخیره‌سازی سیلو‌ها و انبار‌های گندم و انبار‌های ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی و مخازن روغن، هم اکنون ۲۲ میلیون و ۷۵۱ هزار تن ظرفیت برای نگهداری کالا‌های اساسی داریم که این مقدار ظرفیت در حد بسیار مطلوبی قرار دارد و پتانسیل خوبی برای بازرگانی کالا‌های اساسی به ویژه گندم برای ایجاد ارزش افزوده فراهم کرده است.

نسخه مناسب چاپ