تلاش برای تغییر رسم‌الخط تاجیکستان از سریلیک به فارسی
توسعه روابط با تاجیکستان و تلاش برای تغییر رسم‌الخط سریلیک روسی در آن کشور به رسم‌الخط فارسی، برای گسترش دامنه فرهنگ ایرانی اهمیت دارد. فرهنگ ایران امروز ما به یک جزیره بدل شده است، در حالی که زبان‌هایی مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی و حتی عربی و ترکی توانسته‌اند از حالت جزیره‌ای بیرون بیایند و جهان زبان خود را مثل جهان عرب و جهان ترک ایجاد کنند. حال جا دارد همین ۳ کشور فارسی‌زبان یعنی ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز رسم‌الخط یکسان داشته باشند و چه بسا شاید بتوانند جهان فارس را تشکیل دهند.

البته ممکن است تاجیکستان بترسد که با یکی کردن رسم‌الخط‌اش با ایران و افغانستان، دچار بنیادگرایی شود، ولی باید این اطمینان را به آن‌ها داد جهانی از معارف و اندیشه به فارسی دری تاجیکی وجود دارد که مانع بروز افراط‌‌‌گرایی خواهد شد، بنابراین نه فقط تغییر رسم‌الخط تاجیکستان از سریلیک روسی به فارسی تهدیدی نیست، بلکه فرصت است، فرصتی برای خروج از انزوای ۳ کشور فارسی‌زبان و ایجاد جهان فارس زبان.

زریر عباسی

نسخه مناسب چاپ