برگزاری دومین مانور کنترل کیفیت آفتکش ها
مدیرکل دفتر آفتکش‌ها سازمان حفظ نباتات کشور از دومین مانور کنترل کیفیت آفتکش ها در سراسر کشور خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با نظارت حدود ۶۰۰۰ اکیپ مشترک فنی و بازدید از ۳۰ هزار مورد فروشگاه‌ سم فروشی، نزدیک‌به ۲۵۰ مورد متخلف شناسایی و پلمپ شد.
به گزارش ایرنا، سید جواد نوروزیان با بیان اینکه اکیپ‌های مشترک فنی بررسی و نظارت بر کیفیت سموم فروشگاه‌ها در کل کشور را انجام می‌دهند، افزود: این فروشگاه ها در فضای مجازی نیز رصد خواهند شد.
وی تصریح کرد: در صورت دریافت گزارش از استان‌ها یا افراد حقیقی و حقوقی در مورد عرضه سموم کشاورزی در فضای مجازی، موضوع را پیگیری می‌کنیم.
نوروزیان هدف از اجرای مانور کنترل کیفیت سموم کشاورزی را نا امن کردن فضا برای فروش سموم غیرمجاز در کشور دانست و گفت: این نظارت‌ها بر فرایند فعالیت سم فروشی‌ها مستمر خواهد بود.
مدیرکل دفتر آفتکش ها سازمان حفظ نباتات کشور ادامه‌داد: در نخستین مانور کنترل کیفیت سموم کشاورزی که در آبان امسال برگزار شد، چهار هزار کیلوگرم آفتکش تقلبی و قاچاق از فروشگاه‌های سموم کشف و ۳۰۰ پرونده تخلف در مراجع قضایی تشکیل شد.
ویاظهار داشت: در مانور آبان گذشته ۶۰۰ اکیپ مشترک فنی- نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، سازمان تعزیرات، کارشناسان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حراست سازمان‌های جهاد کشاورزی شرکت داشتند.

نسخه مناسب چاپ