صیانت از ایرانی‌های مقیم اوکراین
وزیر راه و شهرسازی، در پیامی از تمهیدات لازم برای انتقال هموطنان ایرانی مقیم اوکراین از طریق پرواز هما خبر داد.

رستم قاسمی، در پیامی در صفحه شخصی خود در واکنش به اتفاقات اخیر اوکراین نوشت: در سریع‌ترین زمان ممکن برا‌ی حفظ امنیت و انتقال هموطنان عزیز مقیم اوکراین از طریق پرواز هما اقدام خواهیم کرد.

قاسمی افزود:با همکاری وزرات امور خارجه در حال رایزنی با همتایان خود در کشور‌های روسیه و اوکراین هستیم. ‌وی همچنین تاکید کرد: صیانت از جان و امنیت ایرانیان عزیز در اولویت دولت مردمی است.

نسخه مناسب چاپ