حکمت نهج البلاغه
ای مردم، باید که خداوند شما را به وقت نعمت ترسان بیند، چنان‌که به نزد محنت ترسان می‌بیند!

نسخه مناسب چاپ