موسسه نظرسنجی اوراسیا: رقبای اردوغان می توانند وی را درانتخابات شکست دهند
سرویس خارجی: یک موسسه نظرسنجی بین المللی اعلام کرد: منصور یواش «شهردار آنکارا» و اکرم امام اوغلو، «شهردار استانبول» در اکثر نظرسنجی های انجام شده توسط این موسسه، در انتخابات ریاست جمهوری با چنان فاصله ای از اردوغان جلو هستند که می توانند او را به راحتی شکست دهند. کمال اوزکر، مدیرعامل موسسه نظرسنجی اوراسیا با بیان این خبر گفت: با توجه به این وضعیت، من شخصاً از شکست اردوغان متعجب نخواهم شد و اما در عین حال، پیش بینی می کنم که حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز به نظرسنجی ها بی اعتنا نخواهد بود و وقتی که از شکست حتمی اردوغان اطمینان حاصل کند، موضوعی را بهانه می کند تا فردی غیر از رئیس را به عنوان نامزد نهایی به میدان بفرستد و این شکست، به نام خود اردوغان ثبت نشود.

نسخه مناسب چاپ