برگزاری نخستین دوره جایزه «حکیم نظامی»
نخستین دوره جایزه «حکیم نظامی» نوزدهم اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، عبدالمهدی مستکین دبیر نخستین جایزه حکیم نظامی درباره جزییات این رویداد فرهنگی اظهار کرد: کمیسیون ملی یونسکو-ایران با هدف بازگشت به سرچشمه‌های اصیل زبان پارسی و احیای جایگاه ارزشمند و ممتاز حکیم نظامی در فرهنگ و ادب ایرانی، نخستین جایزه حکیم نظامی با هدف پاسداشت و معرفی هرچه پایدارتر این شاعر پارسی را برگزار می‌کند.

نسخه مناسب چاپ