هشتمین شماره مجله «گاه نقد» منتشر شد
 

هشتمین شماره مجله «گاهِ نقد»، مجله تخصصی بررسی و نقد کتاب، با موضوع «روابط ایران و آمریکا» منتشر شد.

این شماره از مجله «گاهِ نقد»، دومین جلد این مجله با موضوع «تاریخ» و نخستین جلد از دنباله «روابط ایران و آمریکا» است. در این شماره با سیری در کتاب‌های گوناگون، نگاهی به تاریخچه روابط ایران و آمریکا از ابتدا تاکنون انداخته می‌شود.

همچنین در این شماره در چند بخش مختلف، ابتدا نگاهی کلی به رابطه بین دو کشور انداخته می‌شود و سپس در پنج پرونده مفصل و مختلف، رویکردهای کتاب‌های گوناگون به این رابطه مرور و بررسی می‌شوند. «گفتار»، «نقدوار»، «رهیار» و «پیوست» بخش‌های گوناگون این شماره هستند که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به رابطه ایران و آمریکا و نمونه‌های مختلف در آینه کتاب‌ها نگریسته‌اند.

در «گفتار»، سردبیر مجموعه تاریخ «گاهِ نقد»، دکتر جعفر مرادحاصلی، نگاهی کلی به تاریخچه رابطه میان ایران و آمریکا از نخستین روزها می‌اندازد و به‌طور خلاصه، کتاب‌هایی را که در ایران با این موضوع به چاپ رسیده‌اند، دسته‌بندی می‌کند.

در بخش «نقدوار»، کتاب‌هایی که در ایران با موضوع رابطه بین ایران و آمریکا چاپ شده‌اند، در پنج پرونده مختلف نقد و بررسی می‌شوند.

مدیر مسئول مجله «گاهِ نقد» مهدی حسین زاده یزدی و و سردبیر آن، جعفر مراد حاصلی است.

نسخه مناسب چاپ