حکمت نهج البلاغه
هر که می‌داند، باید [آن را] به کار ببندد.

نسخه مناسب چاپ