امیرعبداللهیان: از روابط دوجانبه با عربستان استقبال می‌کنیم
وزیر امور خارجه گفت: اظهارات وزیر امور خارجه عربستان نشانگر تمایل آنها برای برقراری روابط دوجانبه با ایران است و ما از آن استقبال می‌کنیم.

حسین امیرعبداللهیان در پاسخ به سئوال ایرنا در ارتباط با مناسبات ایران و عربستان و اظهارات اخیر یک مقام عالی رتبه عربستان اظهار داشت: روابط ایران با عربستان بر اساس تصمیم ریاض به قطع رابطه دیپلماتیک از سوی این کشور برقرار نیست ،لیکن این روابط در سال‌های پیشتر از روند تقریبا ثابت و همراه با دعوت ایران بر حسن مناسبات همراه بوده است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: در برخی مسائل منطقه ای دیدگاه ها

و رویکردهای متفاوتی داریم ولی مدیریت اختلاف از سوی طرفین می‌تواند در خدمت منافع دو ملت و همچنین کشورهای دوست و برادر قرار گیرد.

امیر عبداللهیان افزود: طی سالی که گذشت چهار دور گفتگو با عربستان داشتیم. این گفتگوها هم فضای خوبی را ترسیم کرد و هم نتایجی ولو اندک به همراه داشت و ما از اینکه عربستان مسیر گفتگو را در پیش گرفته است خرسندیم و ادامه این نگاه می‌تواند به نتایج مثبتی بینجامید، زیرا بهبود مناسبات و همکاری به نفع دو کشور است.

وزیر امور خارجه اظهارات اخیر مقام عالیرتبه عربستان را مبنایی برای نشان دادن تمایل جدید ریاض به پیشبرد مناسبات دوجانبه ارزیابی کرد و اظهار داشت: از آن استقبال می‌کنیم.

امیر عبداللهیان در ادامه خواست دولت مردمی و تحول خواه سیزدهم بر تعامل با همسایگان را مورد تاکید قرار داد و افزود: رئیس جمهوری محترم نیز کراراً بر عزم ایران در این باره تاکید کرده است.

وزیر امور خارجه در باره بحران یمن هم گفت: روشن است که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. یمن به همه یمنی‌ها تعلق دارد. راه حل یمن سیاسی و مبتنی بر گفتگوهای یمنی- یمنی و به دور از مداخلات خارجی است و این مهم از طریق پایان محاصره‌ و جنگ محقق خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ