رئیس سازمان تعزیزات : جریمه متخلفان بازدارندگی ندارد
سرویس حوادث: رئیس سازمان تعزیزات حکومتی گفت: در ۶ ماهه دوم امسال با اجرای احکام پرونده های تعزیراتی، ۱۱هزار میلیارد ریال وصول شده است.

احمد اصانلو افزود: در این مدت ۳۸۵هزار و ۸۷۳پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی وارد که از این تعداد ۳۷۸هزار و ۱۳۷فقره رسیدگی و مختومه شده است.

وی گفت: میزان محکومیت ریالی در این تعداد پرونده ۱۲۹هزار و ۷۵۴میلیارد و ۱۶۹میلیون ریال بوده که ۱۱هزار میلیارد ریال آن وصول شده است.

اصانلو درباره بازدارندگی جریمه ها گفت: از ۱۲بهمن امسال، میزان جریمه عدم درج قیمت از ۹۴هزار تومان به ۲۶۰هزار تومان افزایش یافته است که این میزان هم بازدارندگی کافی را ندارد.

معاون وزیر دادگستری درباره طرح نظارت نوروزی امسال گفت: گشت‌های ویژه تعزیرات حکومتی در ایام نوروز سال ۱۴۰۱تا ۱۴فروردین در تمام نقاطی که اداره تعزیرات حکومتی وجود دارد برقرار است و در چند شیفت کاری بدون تعطیلی اجرا می‌شود.

نسخه مناسب چاپ