۲۵ درصد مشترکان برق بالاتر از الگو مصرف می کنند
حدود ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو هستند و ۲۵ درصد بالای الگو برق مصرف می کنند که البته حدود ۹ درصد آن ها بسیار نزدیک به الگو هستند که می‌توانند با کمی تغییرات به زیر الگو برسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفتگو با شبکه خبر ضمن اعلام این مطلب ،با اشاره به اینکه برق عمومی ساختمان ها تحت عنوان مصارف عمومی است و کنتور جداگانه دارد و تغییری در تعرفه آن ایجاد نمی شود، افزود: بر اساس بند «ی» تبصره (۸) قانون بودجه امسال، تعرفه های افراد با مصرف بالاتر از الگو به صورت پله ای با کاهش یارانه مواجه می شوند.وی ضمن اشاره به این نکته که الگو ۲۰۰ کیلو وات ساعت در ماه است، ادامه داد: میزان مصرف برق در قبض ثبت شده و از ابتدای بهمن دو یا سه نوبت پیامک تشکر یا هشدار برای مشترکان ارسال و در سامانه برق من هم مصرف برق مشترک مشخص شده است. البته الگو برای پنج منطقه جغرافیایی و فصول مختلف تنظیم شده که ۲۰۰ کیلو وات در ماه برای ماه های غیر گرم و مناطق عادی که شامل ۸۲ درصد از مشترکان می شود و برای مناطق و ماه های گرمتر یارانه بیشتری در نظر گرفته شده است.سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: قیمت تمام شده برق با سوخت یارانه ای و هزینه ها حدود ۲۳۰۰ تومان است، اما با لحاظ یارانه، برای مشترکینی که حتی دو برابر الگو مصرف می کنند ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت اخذ می شود.

نسخه مناسب چاپ