امروز در تاریخ
رزم‌آرا ترور شد
۱۶ اسفند ۱۳۲۹، سپهبد حاجعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت که برای شرکت در یک مجلس ترحیم به مسجد شاه [واقع در بازار تهران] رفته بود با گلوله خلیل طهماسبی، از اعضای جمعیت فدائیان اسلام کشته شد و دو روز بعد حسین علاء برجای وی نشست و نخست‌وزیر شد و از یکم فروردین ۱۳۳۰در تهران حکومت نظامی برقرار کرد.طهماسبی در بازجویی گفته بود که چون رزم‌آرا خائن به ملت بود او را کشتم.

ارسال آثار ارسطو به روم
هفتم مارس سال ۱۶ پیش از میلاد، آگوستوس امپراتور وقت روم دستور داد که کتاب‌های ۲۵ گانه ارسطو، فیلسوف یونانی از این سرزمین به شهر رم منتقل شوند تا متون آنها به رومی‌های جوان تفهیم شود که هرکدام یک اسکندر شوند.

درگذشت امپراتوری که مخالف جنگ بود
آنتونینوس پیوسامپراتور روم، از سال ۱۳۸ تا ۱۶۱ میلادی، هفتم مارس سال ۱۶۱ در گذشت. وی امپراتوری صلح‌طلب و مخالف جنگ غیر ضروری بود و سنای روم را مجبور کرده بود که «جنگ غیر ضروری» را تعریف کند و این تعریف را به تصویب برساند و به قانون تبدیل کند.

نبرد ایران و روم و انتقال طاعون به اروپا
«مارکوس اورلیوس»هفتم مارس سال ۱۶۱ میلادی امپراتور روم شد. چند ماه پس از آغاز امپراتوری مارکوس، بلاش سوم شاه ایران از دودمان اشکانیان درصدد اخراج رومیان از شرق مدیترانه برآمد، نیروهای رومی را در غرب فرات شکست داده و از سوریه بیرون راند. مارکوس، با سپاهی کامل و چند ژنرال عازم شرق شد، و تصمیم به جنگ گرفت. در این هنگام میان نیروهای رومی بیماری مرموزی بروز کرد که «دیوکاسیوس» مورّخ رومی آن را طاعون گزارش کرده و برخی دیگر نوعی آبله یا سرخک نوشته‌اند.

اعدام گروهی نظامیان آلبانیایی به دست ناپلئون
هفتم مارس ۱۷۹۹، یک روز پس از افتادن یافا شهر بندری یافا به دست ناپلئون بناپارت، نظامیان اسیر (نیروهای نظامی عثمانی و عمدتا آلبانیایی) به صورت گروهی اعدام شدند. شمار آلبانیایی‌ها بیش از دو هزار تن نوشته شده است.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ