حکمت نهج البلاغه
هر کس نعمت‌های خدا به او روی کرد، نیازهای مردم به او افزون می‌شود. پس هر که در آن نعمت‌ها، به وظیفه واجبی که به عهده اوست برای خدا اقدام کند، آنها را در معرض دوام و پایداری قرار داده است؛ و هر که در آن نعمت‌ها به وظیفه واجب خود اقدام نکند، آنها را در معرض زوال و نابودی قرار داده است.

نسخه مناسب چاپ