امروز در تاریخ
پایان سرایش شاهنامه
بر پایه برخی محاسبات تقویمی و نوشته‌های نویسندگان، ابوالقاسم فردوسی توسی شاعر، میهن‌دوست و احیاگر بنام زبان پارسی، اشعار خود را در این روز (هشتم مارس ۱۰۱۰ میلادی و سال ۴۰۰ هجری قمری) به پایان برد. دیوان اشعار فردوسی که کوشیده است عاری از واژه‌های خارجی باشد، شاهنامه عنوان دارد و حاوی گزینش‌هایی از تاریخ ایران تا تصرف آن به دست عرب مسلمان در قرن هفتم میلادی از دیدگاه او و برپایه اطلاعات به‌دست آورده وی است.

کناره‌گیری اسدالله علم از نخست‌وزیری
امیراسدالله علَم نخست‌ وزیر، دوست و مَحرم شخص شاه که در روزهای پیش از آن، سخن از
برنامه‌ هایش در ماه‌ها و سال‌های آتی به زبان می ‌آورد که حکایت از بقاء نخست ‌وزیری او می‌کرد،در نخستین ساعت اداری ۱۷ اسفند ۱۳۴۲، کناره‌گیری خود را اعلام کرد. ساعتی پس از اعلام کناره‌گیری عَلَم، حسنعلی منصور نخست‌وزیر آینده اعلام شد.

روز تاجگذاری نادرشاه افشار
هشتم مارس ۱۷۳۶ نادرشاه افشار که در رأی‌گیری بزرگان ایران به شاهی کشور انتخاب شده بود، تاجگذاری کرد. نادرشاه قبل از آن نظم و امنیت را در کشور برقرار ساخته و دشمنان را به منطقه مغان (آذربایجان) رانده بود.در نشست انتخاباتی مغان، شماری ازجمله نادر سخنرانی کردند و اکثریت حاضران رأی به حذف صفویه و شاه شدن نادر دادند.

تحصن مردم اصفهان در تلگرافخانه
هفدهم اسفند ماه ۱۲۸۵، مردم اصفهان که از دیر زمان بر ضد ظل‌السلطان والی این خطه شورش کرده بودند، در تلگرافخانه شهر متحصن شدند و اعلام کردند که تا محمدعلی‌شاه قاجار پاسخ تلگرام آنان را ندهد و ظل‌السلطان را عزل نکند تلگرافخانه را ترک نخواهند کرد. اصفهانی‌ها ظل‌السلطان را متهم به ظلم و تعدی و رفتار استبدادی کرده بودند.

ترور نخست‌وزیر اسپانیا به دست آنارشیست‌‌‌ها
هشتم مارس ۱۹۲۹، سه آنارشیست در شهر مادرید «ادواردو داتو» نخست‌وزیر وقت اسپانیا را پس از خروج از پارلمان، در اتومبیل هدف گلوله قراردادند که ۵ روز بعد درگذشت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ