انتشار شماره ۹۴ «رسانه»
 

نود و چهارمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی وسایل ارتباط جمعی «رسانه» به صاحب امتیازی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرمسئولی و سردبیری محمد سلطانی فر منتشر شد.

در شماره جدید «رسانه» این مطالب به چاپ رسیده است: تحلیل گفتمان تلویزیون بی.بی.سی درباره جنگ عراق با ایران (مطالعه موردی ۲ فیلم مستند). مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمار زده (مورد مطالعه تونس)، طراحی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی رسانه ملی مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما شبکه بی بی سی فارسی، شبکه‌های اجتماعی، چالش در تعریف افکار عمومی، بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیش‌بینی کنندگی ویژگی‌های محیط خانوادگی برای اعتیاد به اینترنت، واکاوی نقش تلفن همراه در تعاملات میان فردی و اجتماعی جوانان، گزارش نشست، «رسانه‌ها و اعتدال» فهرست گزیده مقالات ارتباطات جمعی در مطبوعات.

نسخه مناسب چاپ