جشن ۸۰ سالگی دانشگاه تهران برگزار می‌شود
سرپرست دانشگاه تهران درباره برنامه‌های دانشگاه برای هشتادمین سال تاسیس، گفت: قصد داریم در هشتادمین سال تاسیس، افتخار دانشگاه تهران را با همه مردم کشور ایران تقسیم کنیم و به جهان نشان دهیم که ایرانیان دارای پشتوانه فرهنگی و علمی طولانی هستند .پشتیبانی از دانشگاه تهران یک وظیفه ملی است و امری نیست که فقط دانشگاهیان دانشگاه تهران به آن افتخار کنند.

به گفته نیلی، فارغ‌التحصیلی بیش از ۲۴۰ هزار دانشجواز دانشگاه تهران و نقش تعیین‌کننده این دانشگاه در توسعه ملی ایران امری نیست که قابل انکار باشد، بنابراین این افتخار ملی باید پشتیبانی و تقویت شود. از همه مهمتر دانشگاه تهران تاکنون نشان کیفیت در سطح ملی و بین‌المللی را حفظ کرده است. شرط ادامه این کیفیت و ارتقای آن این است که دانشگاه همچنان قادر باشد با جدیت کامل روند خود را ادامه دهد و این منوط به پشتیبانی‌های ملی از دانشگاه تهران است.وی تاکید کرد: برای این مهم دکتر خضری به عنوان مسوول ستاد برنامه هشتادمین سال دانشگاه تهران منصوب شد، با کمک دانشگاهیان دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران، ستادی تشکیل شده و برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است که در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ