زوج اوکراینی با لباس نظامی در بحبوحه جنگ جشن عروسی برپا کردند
 

شبکه الجزیره با انتشار تصاویری نوشت: در این روز‌ها که اخبار ناراحت‌کننده جنگ از گوشه و کنار اوکراین به گوش می‌رسد، یک زوج اوکراینی مراسم ازدواج خود را با لباس نظامی و سلاح در دست برگزار کردند. الجزیره افزود: عروس، تور سفید و دسته گل عروسی را با لباس نظامی خود ترکیب کرد تا امید در میانه جنگ و مقابله با تهاجم روسیه، باقی بماند. «لسیا فیلیمونوا» و «والری فیلیمونوف» در محاصره انواع سلاح و مهمات و موشک‌های ضدتانک، در کی یف مراسم ازدواج برگزار کردند.

نسخه مناسب چاپ