افزایش ساعت کاری سامانه های ساتنا و پایا
بانک مرکزی اعلام کرد: ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ساعت پایان کار سامانه ساتنا در روزهای ۲۶ و ۲۸ اسفند برای دستور پرداخت های بین مشتری ساعت ۳۰ر۲۰ و دستور پرداخت های بین بانکی ساعت ۲۱ تعیین شده است.

در همین رابطه در روز ۲۹ اسفند دستورپرداخت های بین مشتری تا ساعت ۳۰ر۱۶ و دستورپرداخت های بین بانکی تا ساعت ۱۷ در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.

همچنین سامانه پایا، همانند روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) شامل چهار چرخه بوده و دستورپرداخت های شاپرکی هم در چرخه اول (۴۵ر۳ بامداد) تسویه خواهند شد.

شایان ذکر است همانند روال روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، اسناد تسویه بین بانکی (Net) تمامی سامانه ها (شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض و …) در تاریخ ۲۹ اسفند در سامانه ساتنا تسویه شده و بانک ها با توجه به وضع نقدینگی حساب خود نزد بانک مرکزی در این روز، در صورت تمایل مجازند نسبت به ارسال دستورپرداخت های ساتنا اقدام کنند.

نسخه مناسب چاپ