حکمت نهج البلاغه
هر که از ریختن آبرویش بخل دارد، باید دست از جدال بردارد.

نسخه مناسب چاپ