ورود آوارگان اوکراینی به لهستان
 

تهاجم روسیه به خاک اوکراین بیش از دو میلیون اوکراینی را مجبور به ترک کشور خود کرده است. برخی مهاجران اوکراینی با قطار از طریق مرز “مدیکا” به شهر پرزمیسی لهستان وارد شدند.سازمان ملل هم اعلام کرد، تعداد آوارگان اوکراینی که از کشورشان گریخته‌اند از مرز ۲٫۵ میلیون تن فراتر رفته است و بیش از نیمی از آنها در کشور همجوار، لهستان هستند.

نسخه مناسب چاپ