کتاب علمای دارالخلافه رونمایی شد
 

مراسم رونمایی ازکتاب دارالخلافه با حضور اعضای شورای شهر تهران،مجید مجیدی کارگردان و جمعی ازعلما و محققان در کافه دارالخلافه برگزار شد.
در این مراسم، بهزاد یعقوبی نویسنده و ناشر کتاب علمای دارالخلافه در سخنانی اظهار کرد: در این کتاب منابع مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم؛ طوری که در نخستین گام توانستیم نام سه هزار تن از علمای تهران را بازیابی کنیم.
وی افزود: با روی کار آمدن قاجار و پایتخت شدن تهران، به تدریج مساجد و مراکز دینی بزرگی مثل مدرسه خان مروی ساخته شدند و تهران یکی از مهم‌ترین مراکز علوم دینی ایران به‌ویژه در حوزه حکمت و فلسفه شد و علمایی مثل ملاعبدالله زنوزی که در حکمت و فلسفه سرآمد بود یا میرمحمد امام جمعه که اولین امام جمعه تهران بود درمدرسه خان مروی به تدریس پرداختند.
یعقوبی توضیح داد: در این کتاب سعی شده است تمامی علمایی که در منابع مختلف اطلاعاتی از آنها وجود داشته، معرفی شوند. برای مثال نام علمای دوره صفوی یا امامان جماعت مساجد و همچنین مجتهدان بزرگ ساکن محدوده دارالخلافه ازجمله آیت الله شاه آبادی که استاد عرفان امام بود یا آیت الله میرزاحسن آشتیانی که در قضیه فتوای تنباکو و ماجرای شکستن قلیان‌ها در تهران نقش اساسی داشت ذکر
شده است.
نویسنده و ناشر کتاب علمای دارالخلافه گفت: در این کتاب همچنین از میرزامسیح مجتهد استرآبادی که در هدایت مردم برای ادب کردن سفیر کبیر گستاخ روسیه نقش اساسی داشت،آیت الله مدرس که به عنوان نماینده مجلس در مقابل زیاده‌خواهی‌های رضاشاه قد علم کرد، آیت الله کاشانی که در ماجرای ملی شدن نفت در کنار مصدق نقش ایفا کرد، از استادان برجسته حوزه‌های تهران مثل ملاعبدالله زنوزی و میرزاهاشم اشکوری، از علمای اخلاق شامل آقامجتبی تهرانی و آیت الله مجتهدی تهرانی، از علمایی که به امور اجتماعی می‌پرداختند مثل سیدمهدی قوام، از سید کاظم عصار که در جوانی به درجه اجتهاد رسید و در خارج تحصیل کرد و در تهیه قوانین دادگستری تهران نقش داشت اسم برده شده است.
وی افزود: در این کتاب از ۳۰۰ تن از علمای منشأ اثر که نامشان به نوعی در منابع آمده بود، از جمله سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری، یا کسانی که در انقلاب اسلامی نقش پررنگی داشتند مثل آیت‌الله باهنر و آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، همچنین از علمایی که در حوزه وقف خیلی فعال بودند مثل ملاعلی کنی که مجتهد طراز اول دارالخلافه هم بود و آیت الله سید صادق لواسانی، یار نزدیک امام که خدمات زیادی برای پیروزی انقلاب کرد و بعد انقلاب در مسجد کوچک بازارچه نایب السلطنه به امامت جماعت مشغول بود یا وعاظ توانمندی مثل حجت الاسلام فلسفی و سلطان‌الواعظین شیرازی با ذکر خاطره و شرح فعا‌لیت‌هایشان آنان یاد شده است.

نسخه مناسب چاپ