افزایش سقف وام قرض الحسنه ضروری و اشتغال‌زایی
بانک مرکزی اعلام کرد: سقف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و اشتغال‌زایی در بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با موافقت کمیسیون اعتباری این بانک، سقف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری و اشتغالزایی در بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران تعیین شد.
بر این اساس، سقف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه و سقف اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک در این دو بانک، از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه افزایش پیدا کرد.

نسخه مناسب چاپ