داستان کوتاه
بی جنبه
مردی می‌خواست زنش را طلاق دهد .دوستش علت را جویا شد و او گفت: این زن از روز اول می‌خواست من را عوض کند.مرا وادار کرد سیگار را ترک کنم.
لباس بهتر بپوشم، قماربازی نکنم، در سهام سرمایه‌گذاری کنم و حتی مرا عادت داده که به موسیقی کلاسیک گوش کنم و لذت ببرم.
دوستش گفت: اینها که می‌گویی که چیز بدی نیست.مرد گفت: ولی حالا حس می‌کنم که دیگر این زن در شان من نیست!
منبع :داستانک

code

نسخه مناسب چاپ